Pelle's beste terras van Nederland!

Na jarenlang meegedraaid te hebben in de Terras Top 100 en onder meer een tweede en een derde plek behaald te hebben, mag Pelle's Deurningen zich dan nu het beste terras van de Misset Horeca Terras Top 100 2023 noemen.

"Als we even in de rapporten van dit jaar duiken, stuiten we op niets anders dan lofzangen van drie verschillende juryleden. Goed om te vermelden ook: de scores van Pelle's bij de beide vakjurybezoeken én bij de mystery visit waren dermate hoog dat het bedrijf sowieso al vóór het hoofdjurybezoek afgetekend bovenaan stond", aldus de vakjury van Misset Horeca.

Dussss... allemaal naar Pelle's Eten & Drinken