Over ons

De VVV zet zich in om de samenwerking tussen ondernemers onderling en de samenwerking met de gemeente Dinkelland - en de door of namens de gemeente ingeschakelde organisaties-gestructureerd en met samenhang en professionaliteit vorm te geven.

DOELSTELLING
De VVV staat voor het bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding in de gemeente Dinkelland. Dit gebeurt op de eerste plaats door als goed gastheer/vrouw de toeristen, recreanten en inwoners van dienst te zijn. Gasten en bezoekers worden attent gemaakt op de mogelijkheden voor toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding in Dinkelland en zij worden geholpen in het optimaal benutten ervan. Daarnaast wordt met promotieactiviteiten en vernieuwende productontwikkeling toeristisch en cultureel Dinkelland, in Nederland en daarbuiten, onder de aandacht gebracht. Recreatie & Toerisme is voor Dinkelland een belangrijke economische pijler. Niet voor niets dat de gemeente recreatie & toerisme als speerpunt van economisch beleid heeft aangewezen. Een belangrijke doelstelling van de VVV is een bijdrage te leveren aan het versterken van de toeristisch-recreatieve sector in de gemeente Dinkelland. De VVV wil dan ook gezien worden als een organisatie die staat voor de kernwaarden: professioneel, klantgericht, vernieuwend en dynamisch. Om dit imago te bevestigen is een goede samenwerking met, en financiële ondersteuning van, het bedrijfsleven en de gemeente Dinkelland een eerste vereiste.

DEELNAMEPAKKETTEN
De partners van de VVV kunnen een deelnamepakket op maat afnemen. Er zijn 3 pakketten te onderscheiden. Het basispakket kost € 275,- en het meest uitgebreide pakket € 695,-

DEELNAMEPAKKET 2024

Het bestuur van de VVV Ootmarsum-Dinkelland bestaat uit de volgende leden:
Dagelijks bestuur
• Voorzitter: Diana Oosten
• Penningmeester: Gaby Oude Brunink
• Secretaris: Rob Vreeswijk

Algemeen bestuur
• Laurens Heerdink
• Karin Dissel

1 x per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. Op die ALV wordt het jaarverslag gepresenteerd. Je vindt de pdf van het laatste jaarverslag hier:

Tip je vrienden

facebook twitter