Over ons

De VVV is onderdeel van de Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland (STOFD). De STOFD zet zich in om de samenwerking tussen ondernemers onderling en de samenwerking met de gemeente Dinkelland - en de door of namens de gemeente ingeschakelde organisaties-gestructureerd en met samenhang en professionaliteit vorm te geven.

DOELSTELLING
De STOFD staat voor het bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding in de gemeente Dinkelland. Dit gebeurt op de eerste plaats door als goed gastheer/vrouw de toeristen, recreanten en inwoners van dienst te zijn. Gasten en bezoekers worden attent gemaakt op de mogelijkheden voor toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding in Dinkelland en zij worden geholpen in het optimaal benutten ervan. Daarnaast wordt met promotieactiviteiten en vernieuwende productontwikkeling toeristisch en cultureel Dinkelland, in Nederland en daarbuiten, onder de aandacht gebracht. Recreatie & Toerisme is voor Dinkelland een belangrijke economische pijler. Niet voor niets dat de gemeente recreatie & toerisme als speerpunt van economisch beleid heeft aangewezen. Een belangrijke doelstelling van de STOFD is een bijdrage te leveren aan het versterken van de toeristisch-recreatieve sector in de gemeente Dinkelland. De STOFD wil dan ook gezien worden als een organisatie die staat voor de kernwaarden: professioneel, klantgericht, vernieuwend en dynamisch. Om dit imago te bevestigen is een goede samenwerking met, en financiële ondersteuning van, het bedrijfsleven en de gemeente Dinkelland een eerste vereiste.

DEELNAMEPAKKETTEN
De VVV is veranderd van een traditionele vereniging met leden naar een stichting met deelnemers. Het stelsel van contributies zoals dit decennialang heeft bestaan is opgeheven. Onze partners (de voormalige leden) kunnen nu een deelnamepakket op maat afnemen. Er zijn 3 pakketten te onderscheiden. Het basispakket kost € 275,- en het meest uitgebreide pakket € 695,-

DEELNAMEPAKKET 2021

Het bestuur van de Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland bestaat uit de volgende personen:
• Jos Bosch: voorzitter
• Richard Kamphuis: penningmeester
• Gaby Oude Brunink: (bestuurslid)
• Laurens Heerdink: (bestuurslid)
• Karin Dissel: (bestuurslid)
• Rob Vreeswijk: (bestuurslid)


ALGEMENE INFORMATIE
KvK nr: 08146064
BTW nr: NL815774679B01

Tip je vrienden

facebook twitter