Subsidie evenement

De VVV ontving de afgelopen jaren vele verzoeken van organisaties voor een financiële bijdrage voor het organiseren van een evenement. Het ontbrak de VVV vaak aan voldoende financiële middelen om hierin tegemoet te komen. Daarom zijn er nadere afspraken gemaakt met de gemeente Dinkelland.

Vanaf nu kunnen evenementorganisaties, die een financiële bijdrage wensen rechtstreeks een verzoek indienen bij de gemeente Dinkelland. Beleidsadviseur A. Koershuis-Hermelink is verantwoordelijk voor de beoordeling en honorering van de aanvragen. De voorwaarden voor subsidiëring lees je hier:

VOORWAARDEN

Belangrijk!

  1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 20.000.
  2. De subsidie wordt verdeeld op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Je kunt je aanvraag per mail sturen naar:

Tip je vrienden

facebook twitter