Vogelkijkhut Ottershagen

De Ottershagen is een rijk weidevogelgebied. Vrijwel alle soorten die hier komen horen thuis in dit gebied. Vogels zoals de Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en de slobeend broeden er. Dit is uniek in Twente en komt ook in Overijssel bijna nergens voor. Tureluur, veldleeuwerik en kemphaan laten zich geregeld zien.

VOGELS KIJKEN

Zin gekregen om zelf vogels te spotten? In Ottershagen staat een prachtige vogelkijkhut! Deze bevindt zich aan de Kerspelweg in Tilligte.

De fietsroute Hazelbekke en Beneden Dinkeldal van Natuurmonumenten komt langs de vogelkijkhut en ook de Jongkindfietsroute komt er langs

Of bekijk de website www.natuurmonumenten.nl

contactinformatie

 

Vogelijkhut Ottershagen
7634RB Tilligte

Tip je vrienden

facebook twitter