Historische watermolens & waterbronnen

Fietsen

Watermolenroute

Bestellen

€2,00

Het Springendal is een 300 ha. groot natuurgebied dat zijn naam dankt aan de vele beken die er ontspringen. Met bijzondere flora, waterbronnen, beekdalen en stuwwallen.

De molen van Bels is een bovenslagmolen uit 1725. Thans is er een restaurant in de molen gevestigd. In de 18e en 19e eeuw was de molen, zoals bijna alle watermolens in dit gebied in gebruik als papiermolen. In 1845 werd op de noordelijke beekoever een cichoreimolen gebouwd. Enkele jaren later werd de papiermolen omgebouwd tot korenmolen. Bij de restauratie in 1960 werd de papiermolen herbouwd en cichoreimolen werd korenmolen. De restauratie werd uitgevoerd door Jan Jans, grootmeester op het gebied van landelijke bouwkunst. In de molen is een permanente expositie ingericht over molens in Overijssel en die van Bels in het bijzonder.


Deel dit product met vrienden