Monument Synagoge

Aan de Kloosterstraat is een gedenksteen die de voorbijganger herinnert aan de joden die ooit in Ootmarsum woonden. Dit is de buurt waar vroeger de synagoge stond.

De joodse gemeenschap van Ootmarsum is nooit omvangrijk geweest. Men heeft lange tijd niet kunnen voldoen aan de eis van tenminste tien mannen ouder dan 13 jaar om een synagoge te kunnen bouwen. In 1843 werd er niettemin toestemming verleend voor de vestiging van een synagoge aan de Kloosterstraat. Voor f 2.400,‒ kwam er een behoorlijk gebouw tot stand. Schrijver Harm Boom, die in 1846 Ootmarsum bezocht, merkte er het volgende over op: "De synagoge ziet er vrij goed uit, maar staat in een bedroefenden modderhoek. Des winters bij los weer gaan dan ook de Israëlieten tot viering van den heiligen sabbath op klompen." Deze synagoge werd in 1859 ten dele door brand verwoest en weer opgebouwd in 1860.

De mobiliteit onder de Ootmarsumse joden was groot. Veel joden waren elders geboren en net zoals ze kwamen, lieten ze Ootmarsum weer achter zich, waarschijnlijk om economische redenen. Het aantal joden in Ootmarsum nam in de 19de en 20ste eeuw geleidelijk af. Tenslotte was de groep gelovige joden in 1920 te gering om nog langer een synagoge in stand te houden. Van toen af werden gebedshuizen in de omgeving bezocht. De synagoge zelf werd in 1936 afgebroken. Alleen een gevelsteen met inscriptie is bewaard gebleven. Deze is als tastbare herinnering ingemetseld in de muur aan de Kloosterstraat waar vroeger de synagoge heeft gestaan. Ook de eeuwenoude begraafplaats op de Kuiperberg herinnert nog aan de joodse gemeenschap in Ootmarsum.

contactinformatie

 

Kloosterstraat
7631GA Ootmarsum

voorzieningen

Toegankelijkheid
  • Voorzieningen voor scootmobiel

Tip je vrienden

facebook twitter