Monument Drie Zusters

Dit kunstwerk is in 1982 geplaatst als een eerbetoon aan de vele kloosterzusters van het klooster in Noord-Deurningen, die zich sinds het midden van de 19e eeuw hebben ingezet voor de ziekenverpleging, de zorg voor de onbehuisden, de bejaardenzorg en niet te vergeten het onderwijs in deze streek.

Ze kwamen als naamlozen en deden hun werk in stilte. Steeds vaker hebben, door de jaren heen, de oudere religieuzen het werk moeten neerleggen, terwijl onvoldoende novicen klaar stonden om de opengevallen plaatsen in te nemen. In 1875 werd op de toenmalige havezathe ''t Huis Noord-Deurningen' door zusters uit het Duitse Thuïne een klooster gesticht. In dit klooster van de zusters Franciscanessen is nu nog steeds het het provinciaat gevestigd. Het monument staat bij de St. Nicolaaskerk en is vervaardigd door de Hengelose beeldhouwer Martin Stolk. 'Zij kwamen om te dienen' zo luidt het opschrift, van deze beeldengroep.

contactinformatie

 

Nicolaasplein
Denekamp

Tip je vrienden

facebook twitter