Lutterzandroute 30 km

Prachtige natuurgebieden, langs Dinkel en zandverstuivingen.

Bezienswaardigheden langs deze route

ROUTE DOWNLOADEN

Vrijdijk De Vrijdijk is de grensweg tussen Nederland en Duitsland. Tot 1995 (verdrag van Schengen) was dit een zogenoemde groene grensovergang waarbij geen permanente controle door de douane plaatsvond. Groene grensovergangen waren normaliter uitsluitend bestemd voor fietsers en voetgangers. Het gebied rondom de grensweg was oorspronkelijk een stukje niemandsland, een afspraak tussen de graaf van Bentheim en de bisschop van Utrecht. Het mocht niet worden bebouwd noch bewoond. Hierdoor kreeg de natuur alle kans en dat is tot op de dag van vandaag nog goed te zien. Vroeger was het gebied ideaal voor smokkelaars… dat verklaart de naam Vrijdijk. In 1949 werd de weg in zijn geheel toegekend aan Nederland.
Lutterzand
Het Lutterzand is een afwisselend landschap met grillige vliegdennen, grote dennenbomen, jeneverbesstruiken en heideveldjes. Dwars door het natuurgebied stroomt het riviertje de Dinkel. Het vormt de grens tussen lager gelegen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger gelegen stuifzandgebied. De steile Dinkeloevers bieden hier een bron van informatie over de geschiedenis van het Dinkeldal vanaf de laatste ijstijd. De laatste grote veranderingen in het landschap vonden rond 1700 plaats. In die tijd zijn woeste gronden, maar ook vruchtbare akker- en weidegronden, onder het stuifzand verdwenen. Als middel om verdere verstuivingen tegen te gaan zijn op de zandheuvels grove dennen geplant. De Dinkel treedt in regenperiodes geregeld buiten haar oevers waardoor meer dan 400 ha grasland overstroomt. Daar waar de Dinkel een bocht van 180 graden maakt, in het hartje van het Lutterzand, ligt het bekendste stuk van het Lutterzand, de “groene staart”...op zijn twents gezegd “Greun’n Stet”.
Singraven
Nadat u bij knooppunt 17 bent aangekomen kunt even een kijkje nemen bij Huis Singraven en de Watermolens van Singraven. U fietst dan linksaf een klein stukje richting knoopunt 15. Het huis, zoals het er nu staat, is gebouwd in de 17e eeuw. In 1915 werd de familie Laan eigenaar van het Huis. In het Huis is een prachtige verzameling te zien van meubels uit de 17e en 18e eeuw, schilderijen, wandtapijten, porselein, zilver en vele in leer gebonden boeken. Er zijn rondleidingen door het Huis. Informatie hierover vindt u op www.singraven.nl
Iets verderop liggen de watermolens van Singraven. De molens werden voor het eerst in 1448 opgetrokken in vakwerk. De molen op de linkeroever was een koren- en oliemolen en de molen op de rechteroever was een pelmolen. De pelmolen werd tot 1878 gebruikt daarna omgebouwd tot houtzaagmolen. Deze houtzaagmolen is in de zomermaanden opengesteld voor bezoekers.

contactinformatie

 

Oldenzaalsestraat 39
7591 GL Denekamp

0541-355752

voorzieningen

Type route
  • Recreatief fietsen

Tip je vrienden

facebook twitter