De Bergvennen

De Bergvennen liggen op een zandrug tussen de stroomgebieden van de Vecht en de Dinkel. Stuivend zand gaf het landschap in de laatste ijstijd zijn glooiende vorm. In de laagtes zijn vennen ontstaan.

Niet zomaar vennen. Het zijn zogeheten doorstroomvennen. Dat wil zeggen dat het water van de hoger gelegen vennen geleidelijk aan afstroomt naar de lager gelegen vennen. Door hun relatief hoge ligging, worden ze voornamelijk gevoed door regenwater. Direct naast deze vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen. Bergvennen Brecklenkampse Veld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000.

Wandelend in dit gebied zie je droge en natte heide, vennen, schrale hooilanden en bos. De zeven vennen zijn beeldbepalend in het glooiende landschap en zorgen voor een bijzondere sfeer. De stilte, weidsheid en de prachtige natuur zorgen ervoor dat je helemaal tot rust komt. Kom het zelf ervaren. Zeker in het najaar is een bezoek de moeite waard. De prachtige waterlobelia bloeit dan volop in de vennen.

Bergvennen met waterlobelia

De vennen in het zuidoosten (de Bergvennen) zijn als een ketting aan elkaar gekoppeld door slenkjes. Hier is het water zuur en groeit de prachtige waterlobelia. De waterlobelia is een ondergedoken vaste waterplant die behoort tot de klokjesfamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten en is zeer zeldzaam en zeer sterk afgenomen. De waterlobelia bloeit in juli en augustus met twee tot acht bleek lila, tweelippige, knikkende bloemen in een armbloemige tros.

Wandelen in de Bergvennen

De Bergvennen zien en beleven? Volg het wandelpad van 2,3 km. door dit unieke gebied met zeven vennen, heide en bos. Geniet van de rust en ruimte. Honden aangelijnd toegestaan.
Download wandelroute

Meer info www.landschapoverijssel.nl

contactinformatie

 

Bergvennenweg
Lattrop

voorzieningen

Type
  • Natuur

prijzen

gratis Entreeprijs

Tip je vrienden

facebook twitter