Drostenhuis

In de schaduw van de grote kerk in Ootmarsum is het Drostenhuis te vinden. Het is een historisch rustpunt in een ontdekkingsreis naar het verleden.

Een verleden dat tastbaar is in het “Het land van Heeren en Boeren” waar het Openluchtmuseum Ootmarsum een beeld geeft van het leven op het platte land maar ook van het bestuurlijk Twente. Museum Het Drostenhuis is daar een onderdeel van.

Van stadsboerderij tot Herenhuis
Bij de ontwikkelingen van de steden in Twente ontstonden rondom de kerk een aantal boerderijen en werden ringen rondom het centrum gebouwd. Naarmate het stadje welvarender werd kwamen er meer gebouwen en werden de bestaande gebouwen verfraaid, uitgebreid en kregen een andere functie. Zo is in het centrum van Ootmarsum te zien dat stadsboerderijen in de 18e eeuw fraaie straatgevels kregen met versieringen. Het drostenhuis is daarvan een voorbeeld. Een tekening uit 1737 laat de oorspronkelijke houten gevel met niendeur zien.

Oorspronkelijk was deze 18e-eeuwse patriciërswoning een stadsboerderij aan de wal in Ootmarsum. Het huis is rond 1750 verbouwd tot herenhuis en is compleet in stijl ingericht. De verschillende kamers met vele antieke vroeg 19e-eeuwse meubelen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen geven een goed beeld van het herenleven. Het huis dankt zijn naam aan een vroegere bewoner. Mr. Hendrik Knijpinga Cramer, van 1800 tot 1810 drost en baljuw van Twente.

De laatste Drost van Twente had veel macht.
De functie van Drost als vertegenwoordiger van het landsbestuur bestond vanaf 1600 tot 1813, toen deze onder Frans bewind, door Napoleon werd afgeschaft. De drost mocht rechtspreken, mocht belasting heffen en was ook burgemeester. De drost werd benoemd door het Overijssels ridderschap die de Staten van Overijssel vormde. Een drost moest een havezathe hebben en lid zijn van de hervormde kerk. Doordat de drost zoveel macht had was de verleiding hiervan misbruik te maken groot. De drost was niet geliefd, burgers waren blij dat drostendiensten afgeschaft werden.

Toegang: met het entreebewijs van het Openluchtmuseum Ootmarsum kunt u het Drostenhuis gratis bezoeken.

Openingstijden

Openingstijden
13.00 tot 17.00 uur

Januari en februari gesloten
Maart tot mei geopend in de weekenden
Mei tot oktober alle dagen geopend
vrijdag 5 juli gesloten i.v.m. een vrijwilligersuitje.


Contact

Adres
Walstraat 1
7631ET Ootmarsum
Telefoon
0541-293099
Online
www.drostenhuisootmarsum.nl
E-mail

Tip je vrienden

twitter facebook