Festival of Nine Lessons and Carols

Op zondag 10 december wordt het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ in de Stiftskerk van Weerselo uitgevoerd. Tijdens het Festival of Nine Lessons and Carols wisselen liederen (Carols en Anthems) en lezingen elkaar af.

De liederen zijn in het Engels en het Nederlands en kunnen deels meegezongen worden. Op deze manier wordt een bijzondere beleving van het Kerstfeest gerealiseerd. De laatste jaren is dit Festival, of misschien nog wel beter Ceremony of Lessons and Carols, een populair bezinningsmoment in de Stiftskerk vlak voor Kerst.

Carols and Anthems

Dit jaar wordt het geheel muzikaal ondersteund door het koor La Colombe onder leiding van Iassen Raykov. Tijdens het Festival of Nine Lessons and Carols wisselen liederen (Carols en Anthems) en lezingen elkaar af. Het is een toegankelijk moment ter voorbereiding op het komende Kerstfeest.

De aanvang is 15.30 uur. De entree is vrij, maar een ruimhartige vrije gift na afloop wordt zeer op prijs gesteld.

Uit de kroeg houden
Deze vorm van viering ontstond eind 19e eeuw in Canterbury, waar de bisschop een manier zocht om de mannen op kerstavond uit de pub te houden. Sindsdien is de vorm verder uitgewerkt en heeft de traditie zich verder verspreid, ook naar andere dagen voor of vlak na kerst — sinds de eeuwwisseling ook in Nederland. In zekere zin is de viering een kruising van een dienst en een concert. Bijdrage van een geschoold koor of uitgebreide cantorij is onontbeerlijk, omdat veel van de vierstemmige carols en hymns nogal wat vraagt van de zangers. Zowel in Engeland als in Nederland is er ook altijd gelegenheid voor de aanwezigen om sommige gedeelten mee te zingen. De melodieën van veel carols kennen we al als Nederlandse kerstliederen.

Wanneer

Locatie

Het Stift

Adres
Het Stift 9, 7595LE Weerselo
Telefoon
0541-661614
Website
www.het-stift.nl

Tip je vrienden

facebook twitter