Tijdelijk gesloten: Bezoek Borgelinkmolen

U bent van harte welkom om een kijkje bij de Borgelinkmolen te nemen. De Borgelinkmolen, ook wel de Brandehofmolen genoemd, wordt door de Molenstichting vooral gebruikt voor educatie en groepsrondleidingen.

Op de verschillende zolders van de molen wordt uitleg gegeven over alle aspecten van de werking van een windmolen en het maalproces. Zo treft u op de begane grond verschillende soorten maalstenen aan. Op de 1e zolder is een tentoonstelling van onder andere verschiilende soorten granen opgesteld. De 2e zolder laat het maalmeganisme zien en kunt u op de stelling (buiten) komen. De 4e zolder zit onder de nok van de molen. Hier bevindt zich ‘de burgemeester’ van de molen.
Geschiedenis
Hoewel bij koninklijk besluit van 24 november 1816 toestemming was verleend voor de bouw, is de realisering enkele jaren vertraagd doordat de toenmalige eigenaar van Singraven, Mark Anton de Thouars, tegen de bouw bezwaar maakte.
Omstreeks 1818 werd door Lambert Brandehof en Albert Keizer deze molen gebouwd op een stuk grond dat eigendom was van eerstgenoemde. In 1846 is de molen vrijwel geheel verbrand. Hij was toen eigendom van de weduwe Deperink en Jan Hendrik Veer. Herstel volgde echter direct in de jaren daarna, evenals een eigendomswisseling. Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink, eigenaar/bewoner van het landgoed Singraven, verwierf de molen in 1853 in eigendom. Pachters werden de broers Gerrit en Herman Börgeling (nu Borgelink) uit Gildehaus (B.R.D.). Laatstge-noemde Borgelink werd in 1870 eigenaar van de molen. Nadat in 1904 een benzinemotor werd geplaatst welke in 1926 werd vervangen door een dieselmotor in een aanbouw, zijn in latere jaren ook voor deze "Oale Mölle" slechtere tijden aangebroken. Kap, wiekenkruis en stelling zijn er niet meer, het gaande werk is grotendeels verdwenen. De huidige eigenaresse, de Molenstichting Lattrop-Tilligte, heeft ook deze molen gerestaureerd.
Meer info: www.demolenstichting.nl

Wanneer

  • 1 mei - 30 sep 2000
    • elke zaterdag | - uur
  • 1 okt - 31 okt 2000
    • elke zaterdag | - uur

Prijzen

  • € 1,50 Vrije gift

Locatie

Borgelinkmolen

Adres
Lattropperstraat 28, 7591PJ Denekamp
Telefoon
0618569755
Telefoon
0541352299
E-mail
Website
www.demolenstichting.nl/

Tip je vrienden

facebook twitter