Carnavalsoptocht Ootmarsum

De carnavals stoet is een bonte verzameling van grote wagens, eenlingen, loopgroepen en andere narren. Aanvang: 13.30 uur. Diverse verenigingen bouwen ieder jaar weer prachtige praalwagens.

"Carnaval vieren schept een band" Carnaval is van oorsprong een rooms-katholiek feest, dat gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Het feest duurt van zondag tot dinsdagavond, de Vastenavond. Hierna begint tot Pasen de 40-daagse vastentijd. Het woord carnaval komt uit het latijn: "carne vale". Carne betekent vlees en vale vaarwel. Vanouds was de vastentijd een tijd van ingetogenheid, boete doen, weinig eten en… beslist geen vlees. De 3 dagen ervóór waren daarom dagen van uitbundigheid, waarin juist nog wel vlees werd gegeten. Het was de laatste mogelijkheid zich te buiten te gaan.

Wanneer