Laatste Natura 2000-excursies Manderheide

Op donderdag 23 mei en woensdag 5 juni organiseert Landschap Overijssel voor de laatste keer zogeheten Natura 2000-excursies over de Manderheide. Deze speciale wandelingen voor omwonenden en belangstellenden voeren langs plekken waar de afgelopen vier jaar grootschalige Natura 2000-herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

De natuurontwikkeling die daarop volgde, is inmiddels goed te zien. De excursie duurt van 19.00 tot circa 21.00 uur. Na aanmelding ontvangt u alle informatie. Deelname is gratis.

Zin om mee te gaan?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar . Geef hierbij a.u.b. uw naam, telefoonnummer, het aantal deelnemers én de datum op (23 mei of 5 juni) waarop u meewilt. Per avond is er plek voor maximaal 40 deelnemers. Bij meer belangstelling organiseert Landschap Overijssel extra excursies.

Uitvoering in drie fases

Na een kleine vier jaar werken, is de uitvoering van het Natura 2000-project Manderheide klaar. Het glooiende heidelandschap ten noorden van Mander tot aan de Duitse grens is in drie fasen aangepakt. De eerste serie ingrepen in 2020-2021 was de grootste. Naast het weghalen van stukken bos om ruimte te maken voor heide, werden in de loop der jaren ook kamsalamanderpoelen en houtwallen hersteld en aangelegd, akkers geschikt gemaakt voor heideontwikkeling, prehistorische raatakkers zichtbaar gemaakt en in het gebied rasters, hekken en menpoorten geplaatst. Dit laatste vanwege de kudde heidekoeien die hier inmiddels graast en de heide daardoor mede beheert.

Focus op werkzaamheden

De eerste Natura 2000-excursie over de Manderheide was op 18 april 2020, toen de eerste werkzaamheden nog moesten beginnen. In de jaren daarna wandelden tientallen belangstellenden regelmatig mee met de georganiseerde uitvoeringsexcursies. De focus lag altijd op de Natura 2000-werkzaamheden. De ontwikkelingen volgen op plekken waar al ingrepen waren gedaan en bekijken en toelichten van de werkzaamheden op nieuwe uitvoeringslocaties.

Of bekijk de website www.landschapoverijssel.nl

Wanneer

  • -

Prijzen

  • gratis Entreeprijs

Locatie

Manderheide

Adres
Uelserweg, 7663TE Mander

Tip je vrienden

facebook twitter