Midwinterhoornblazen

De meningen over het ontstaan van het midwinterhoornblazen zijn verdeeld. De traditie zou in heidense tijden kunnen zijn ontstaan uit het verlangen naar de lente en het verjagen van de boze, duistere demonen van de winter.

Hoe mooi een dergelijke verklaring ook klinkt, voor deze uitleg ontbreekt echter iedere vorm van bewijs. Het is in ieder geval wel zeker dat de midwinterhoorn in de late middeleeuwen bespeeld werd.

Tegenwoordig worden er tussen de eerste zondag van de advent en Driekoningen (6 januari) demonstraties midwinterhoornblazen gegeven en zijn er elk jaar speciale wandeltochten waar op diverse plaatsen blazers staan opgesteld. De blazers spelen om beurten, het is niet correct te blazen als een andere blazer speelt. De uitdrukking in Twente voor het geluid is: 'n oaln roop (=de oude roep).

  1. Midwinterhoornblazen in Denekamp

    De meningen over het ontstaan van het midwinterhoornblazen zijn verdeeld. De traditie zou in heidense tijden kunnen …

  2. Grote Twentse Midwinterhoornwandeling 2017

    Dit jaar zal op zondag 17 december de Grote Twentse Midwinterhoornwandeling plaatsvinden op Duitse bodem en wel in …

  3. Midwinterhoornavondwandeling m.m.v. midwinterhoornblazers

    Naar de oorsprong van het blazen op de midwinterhoorn in de adventstijd kan men slechts gissen. Van een eventuele …